De Product Owner verantwoordelijkheid Duidelijk Uitgelegd

Verantwoordelijkheid van Product Owner

De Product Owner is een van de drie verantwoordelijkheden binnen het Scrum Team en betreft één persoon. Hij of zij is verantwoordelijk voor het maximaliseren van waarde van het product. Dit gebeurt op verschillende manieren:

  • De Product Owner vertegenwoordigt de belangen van stakeholders

De Product Owner kent de stakeholders en weet hen goed te betrekken bij het project voor feedback. Hierdoor worden de wensen en ambities van de stakeholders bijtijds meegenomen in de verdere ontwikkeling van het product of project. De Product Owner weet met welke stakeholders hij/zij in welke mate contact moet onderhouden. Directe contactmomenten spelen hierin een belangrijke rol. Op basis van de input van stakeholders weet de Product Owner de waarde van producten in te schatten. Dat betekent dat de Product Owner in staat is opgeleverd werk van de Developers goed te keuren, maar ook af te keuren.

  • Creëren van een visie op het eindproduct

Op basis van stakeholder’s wensen & ambities creëert de Product Owner een visie op het eindproduct. Marktontwikkelingen spelen hierin een belangrijke rol en het is aan de Product Owner om deze te inventariseren. De verschillende belangen weegt de Product Owner tegen elkaar af. Daarom moet de Product Owner veel lef hebben en beslissingen durven te nemen. De Product Owner deelt de visie met het team zodat het team ook input kan geven. De Sprint Planning en Product Backlog Refinement zijn hier het juiste momenten voor.

  • Beheren van de Product Backlog

De Product Owner beheert de Product Backlog en is de enige persoon in het Scrum Team die items in de Product Backlog prioriteert. De Product Owner bepaalt dus zelf wat de belangrijkste items op elk moment zijn. De Product Owner is verantwoordelijk voor het ‘wat’. Het omschrijven van duidelijke items behoort ook tot de verantwoordelijkheid van de Product Owner. Hij kan hier hulp bij vragen uit het Scrum Team. Een goede omschrijving van de items op de Product Backlog zorgt ervoor dat de Developers ze begrijpen en kunnen oppakken. Product Backlog items worden vaak omschreven als User Story (Als [STAKEHOLDER] – wil ik [IETS] – zodat [REDEN]).

  • Samenwerken met de rest van het Scrum Team

Een goede samenwerking tussen de Product Owner en de rest van het Scrum Team (Scrum Master, Developers) is essentieel. De dynamiek tussen de Product Owner en de Developers is cruciaal. Zij vullen elkaar aan, daar waar de Product Owner bepaalt wat er moet gebeuren, bepalen de Developers vervolgens zelf hoe zij dat gaan doen. De Product Owner geeft kaders aan de Developers zodat zij in staat zijn zichzelf te organiseren en kwaliteit te leveren.

Zodra de ‘wat’ is bepaald door de Product Owner, kunnen de Developers zelf inschatten hoeveel moeite de afzonderlijke items kosten en bepalen hoe zij het werk gaan doen. Het Scrum team is dus een zelfsturend team. Dit is het grote verschil met traditionele projectleiders, die zowel de ‘wat’ en de ‘hoe’ bepalen, wat een sturend karakter heeft en zelfsturen bemoeilijkt.

Daarnaast is het essentieel dat de Product Owner goed samenwerkt met de Scrum Master. De Scrum Master is een echte leider die het Scrum Team en de organisatie dient en de Product Owner helpt bij zijn taken. In de praktijk zie je dat een goede verstandhouding tussen beide personen een zeer versterkend effect op het team heeft.

  • Monitoren van de voortgang

De Product Owner heeft een duidelijke visie en ontwikkelt een roadmap om deze visie te realiseren. De Product Owner heeft een helicopterview en bepaalt zo of het team nog on track is voor de grote milestones. De Product Owner is dus altijd bezig de voortgang van het project te monitoren. Dit doet hij/zij door feedback te geven en te verzamelen, zowel richting het Scrum Team als richting de stakeholders. Een officiële meeting om dit te doen is de Sprint Review, wanneer de Developers de afgeronde items presenteren aan de stakeholders. De Product Owner nodigt belangrijke stakeholders voor deze meeting uit. Deze geven feedback op de opgeleverde items. Deze feedback wordt meegenomen als input voor de volgende Sprint planning. Niet afgeronde items worden niet gepresenteerd aan de stakeholders en worden weer teruggeplaatst op de Product Backlog.

  • Plannen van releases

Zodra de visie, de roadmap en het ritme van de Sprints bekend is, kan de Product Owner een release planning maken. In sommige situaties is heel duidelijk wanneer een product in de markt gezet moet worden en zijn de releasedata een vast gegeven. De functionaliteit van het product is in dat geval flexibel, afhankelijk van hoeveel werk er tegen de releasedatum af is. Het kan ook andersom zo zijn, dat de functionaliteit van het product bepaalt wanneer een release plaatsvindt. Bijvoorbeeld als duidelijk is aan welke functionaliteit het Minimum Viable Product (MVP) moet voldoen, zodat de MVP aanleiding geeft om te releasen. De Product Owner is verantwoordelijk voor de releaseplanning en communiceert deze richting zijn stakeholders.