De Product Owner Rol Duidelijk Uitgelegd

Rol van Product Owner

De Product Owner is een van de drie rollen binnen het Scrum Team en betreft één persoon. Hij of zij is verantwoordelijk voor het maximaliseren van waarde van het product. Dit gebeurt op verschillende manieren:

  • De Product Owner vertegenwoordigt de belangen van stakeholders

De Product Owner kent de stakeholders en weet hen goed te betrekken bij het project voor feedback. Hierdoor worden de wensen en ambities van de stakeholders bijtijds meegenomen in de verdere ontwikkeling van het product of project. De Product Owner weet met welke stakeholders hij/zij in welke mate contact moet onderhouden. Directe contactmomenten spelen hierin een belangrijke rol. Op basis van de input van stakeholders weet de Product Owner de waarde van producten in te schatten. Dat betekent dat de Product Owner in staat is opgeleverd werk van het Development Team goed te keuren, maar ook af te keuren.

  • Creëren van een visie op het eindproduct

Op basis van stakeholder wensen & ambities creëert de Product Owner een visie op het eindproduct. Marktontwikkelingen spelen hierin een belangrijke rol en het is aan de Product Owner om deze te inventariseren. De verschillende belangen weegt de Product Owner tegen elkaar af. Daarom moet de Product Owner veel lef hebben en beslissingen durven te nemen. De Product Owner deelt de visie met het team zodat het team ook input kan geven. De Sprint Planning en Product Backlog Refinement zijn hier het juiste momenten voor.

  • Beheren van de Product Backlog

De Product Owner beheert de Product Backlog en is de enige persoon in het Scrum Team die items in de Product Backlog prioriteert. De Product Owner bepaalt dus zelf wat de belangrijkste items op elk moment zijn. De Product Owner is verantwoordelijk voor het ‘wat’. Het omschrijven van duidelijke items behoort ook tot de verantwoordelijkheid van de Product Owner. Hij kan hier hulp bij vragen uit het Scrum Team. Een goede omschrijving van de items op de Product Backlog zorgt ervoor dat het Development Team ze begrijpt en kan oppakken. Product Backlog items worden vaak omschreven als User Story (Als [STAKEHOLDER] – wil ik [IETS] – zodat [REDEN]).

  • Samenwerken met de rest van het Scrum Team

Een goede samenwerking tussen de Product Owner en de rest van het Scrum Team (Scrum Master, Development Team) is essentieel. De dynamiek tussen de Product Owner en het Development Team is cruciaal. Zij vullen elkaar aan, daar waar de Product Owner bepaalt wat er moet gebeuren bepaalt het Development Team vervolgens zelf hoe zij dat doen. De Product Owner geeft kaders aan het Development Team zodat zij in staat zijn zichzelf te organiseren en kwaliteit te leveren.

Zodra de ‘wat’ is bepaald door de Product Owner kan het Development Team zelf inschatten hoeveel moeite de afzonderlijke items kosten en bepalen hoe zij het werk gaan doen. Het Development Team is dus een zelforganiserend team. Dit is het grote verschil met traditionele projectleiders, die zowel de ‘wat’ en de ‘hoe’ bepalen, wat een sturend karakter heeft en zelforganisate bemoeilijkt.

Daarnaast is het essentieel dat de Product Owner goed samenwerkt met de Scrum Master. De Scrum Master is een dienend leider die de Product Owner helpt bij zijn taken. In de praktijk zie je dat een goede verstandhouding tussen beide personen een zeer versterkend effect op het team heeft.

  • Monitoren van de voortgang

De Product Owner heeft een duidelijke visie en ontwikkelt een roadmap om deze visie te realiseren. De Product Owner heeft een helicopterview en bepaalt zo of het team nog on track is voor de grote milestones. De Product Owner is dus altijd bezig de voortgang van het project te monitoren. Dit doet hij/zij door feedback te geven en te verzamelen, zowel richting het Scrum Team als richting de stakeholders. Een officiële meeting om dit te doen is de Sprint Review, wanneer het Development Team de afgeronde items presenteert aan de stakeholders. De Product Owner nodigt belangrijke stakeholders voor deze meeting uit. Deze geven feedback op de opgeleverde items. Deze feedback wordt meegenomen als input voor de volgende Sprint planning. Niet afgeronde items (deze worden niet gepresenteerd aan de stakeholders) worden weer teruggeplaatst op de Product Backlog.

  • Plannen van releases

Zodra de visie, de roadmap en het ritme van de Sprints bekend is, kan de Product Owner een release planning maken. In sommige situaties is heel duidelijk wanneer een product in de markt gezet moet worden en zijn de releasedata een vast gegeven. De functionaliteit van het product is in dat geval flexibel, afhankelijk van hoeveel werk er tegen de releasedatum af is. Het kan ook andersom zo zijn, dat de functionaliteit van het product bepaalt wanneer een release plaatsvindt. Bijvoorbeeld als duidelijk is aan welke functionaliteit het Minimum Viable Product (MVP) moet voldoen, zodat de MVP aanleiding geeft om te releasen. De Product Owner is verantwoordelijk voor de releaseplanning en communiceert deze richting zijn stakeholders.