Wat doet de Product Owner bij de Product Backlog Refinement?

De Product Backlog Refinement meeting is een onofficiële meeting die bedoeld is om de Product Backlog meer detail te geven, in te schatten en te structureren. Het Scrum Team bepaalt hoe en wanneer deze plaatsvindt.

De Scrumguide gaat uit van het reserveren van 10% van de totale Sprinttijd voor de Refinement. In een Sprint waaraan fulltime wordt gewerkt, zou de time-box dus maximaal 4 uur per week zijn. De Product Owner is zoals gebruikelijk ook in deze meeting de eindverantwoordelijke voor de Product Backlog. Door de Product Backlog te inspecteren kan het Scrum Team vervolgens aanpassingen doen. Het aanbrengen van detail kan door zowel de Product Owner als de Developers gebeuren. De Developers schatten de items of User Stories wel zelf in. Het resultaat van een Product Backlog Refinement is een gestructureerde, accurate en gedetailleerde Product Backlog, met Sprintbare items die in de komende Sprints opgeleverd kunnen worden.

Product Owner Backlog Refinement