Eigenschappen / competenties van een goede Product Owner

Als Product Owner ben je verantwoordelijk voor het maximaliseren van waarde. Om dit te realiseren heeft de Product Owner een aantal belangrijke taken, zoals Stakeholder Management, Product Backlog beheer, release planning. Een goede Product Owner beschikt over een aantal capaciteiten om dit goed te doen. Deze worden op deze pagina behandeld.

 

Bekijk ook eens: het wiel van de Product Owner

Eigenschappen Product Owner

Eigenschappen / competenties van een goede Product Owner

  • Focus; de hoeveelheid stakeholders met hun eigen wensen & ambities zorgt voor een enorme behoeftelijst. Het is aan de Product Owner om te bepalen wat hij/zij oppakt en focus te behouden op de geselecteerde items. Keep the end in mind, zijn we nog bezig met zaken die bijdragen om onze visie te verwezenlijken? Dat is een vraag die de Product Owner zichzelf continue stelt.
  • Communicatief sterk; de hoeveelheid stakeholders vraagt om een groot aantal communicatielijnen. De Product Owner is in staat op de juiste manier te communiceren met de verschillende stakeholders. De intensiteit en de communicatiestijl spelen hierbij een belangrijke rol.
  • Mandaat en beslissingen kunnen nemen; als Product Owner ben je verantwoordelijk voor de voortgang van het project en dat vergt een groot aantal beslismomenten. De Product Owner moet het lef hebben om risicovolle beslissingen te nemen, knopen door te hakken en daarmee het ritme van het project te bevorderen, zodat zaken niet stil komen te liggen. Soms betekent dat ook vanuit een kritische bril zaken afkeuren.
  • Tijdmanagement en beschikbaarheid; De Product Owner heeft door zijn grote aantal stakeholders veel communicatielijnen en het is daarom van belang dat hij zijn tijd goed weet in te delen, maar bovenal weet te borgen. Beschikbaarheid in het Scrum Team is een vereiste.
  • Openheid; de Product Owner maakt met de Product Backlog transparant wat de wensen & ambities van stakeholders zijn. Het delen van deze informatie met het team, maar ook met de stakeholders zelf tijdens de Sprint Review is essentieel om waarde te maximaliseren. Openheid werkt feedback in de hand waardoor aanpassingen bijtijds gemaakt kunnen worden.
  • Pragmatisch visionair; de Product Owner is continue bezig waarde te maximaliseren en daarom zal hij/zij ook binnen het team mensen moeten motiveren & challengen om zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. De kunst is hierbij het onzichtbare zichtbaar te maken en mensen mee te nemen in de visie. Om van prototype te komen tot daadwerkelijke realisatie van een product of dienst.