Product Owner Certificering

Mensen vragen zich vaak af welk Product Owner certificaat zij dienen te behalen. Er zijn twee internationaal erkende certificaten, het Professional Scrum Product Owner (PSPO) op Scrum.org of het “Agile Business Advanced – Maximizing Value” te volgen bij het International Institute for Agile Business Certification (op IIABC.org).

Beide certificaten zijn evenredig geschikt om op je CV te plaatsen als bewijs van je kennis over Scrum. Het verschil is dat het IIABC zich focust op Scrum in non-IT gebied en Scrum.org op IT gebied. Bovendien is het IIABC examen ook beschikbaar in het Nederlands, het PSPO I alleen in het Engels. Je zal voor jezelf voor- en nadelen moeten afwegen van beide trainingen zoals dit op je eigen situatie van toepassing is.

Onderstaand vind je informatie om deze beslissing te vergemakkelijken.

Agile en Scrum Certificering via IIABC

Scrum certificering: Professional Scrum Product Owner 1 (PSPO I) – Scrum.org

Voor het Professional Scrum Master certificaat is het niet verplicht om eerst een training te volgen, bijvoorbeeld als je zelf al veel kennis hebt door bijvoorbeeld zelfstudie of praktijkervaring. Je kan dan direct het PSPO I examen doen om je Scrum kennis en vaardigheden te laten certificeren. Maar het is wel sterk aanbevolen om eerst een training te volgen.

Er zijn twee niveaus in PSPO ( intermediate en advanced) die gebaseerd zijn op de Scrum Guide. Het PSPO examen bestaat uit 80 meerkeuze vragen (met één of meer correcte antwoorden) en juist/onjuist vragen. Men dient 85% juist te hebben om te slagen. Deze test duurt precies 60 minuten en hoewel het een open boek examen is heeft je wel een uitgebreide kennis van de Scrum Guide nodig om te slagen voor het Examen. Er zijn wel gratis online proefexamens beschikbaar om je kennis voorafgaand aan het examen te kunnen testen.

De kosten voor de examens zijn momenteel:

PSPO I: $200
PSPO II: $250

Er zijn geen kosten verbonden aan de vernieuwing van een PSPO certificaat. Het certificaat blijft dus gewoon geldig.

Nederlandse Scrum certificering: Agile Business Advanced – IIABC

Er is A new kid in town en die heet International Institute for Agile Business Certification (IIABC). Zij bieden Scrum examens aan, die zich richten op het gebruik ervan buiten de IT wereld. Dit betekent dat alle IT termen die in de andere examens voorbijkomen, in de examens van IIABC zijn vervangen. Hierdoor zijn de Scrumexamens breder toegankelijk geworden. Deze examens kan je doen op 3 verschillende niveaus en ze zijn zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar:

Agile Business Foundation
Agile Business Advanced (Facilitating the Process)
Agile Business Advanced (Maximizing Value)

Hierbij staat de “Facilitating the Process” gelijk aan Scrum Master niveau en is Maximizing Value bedoeld voor het examineren van aankomend Product Owners.

Mogelijk heb je ook gehoord van alternatieve Agile certificeringen en trainingen en vraag je je af af wat deze bieden en waar ze verschillen. Terwijl CSM en PSM specifiek voor Scrum zijn, behandelen deze opties Agile meer in het algemeen en zijn deze veelal duurder. Alternatieve opties welke beschikbaar in Nederland zijn:
* PMI-ACP: Aangeboden door het Project Management Instituut. Vereist training, ervaring en voltooiing van een examen.
* AgilePM: Aangeboden door APMG International. Vereist training of zelfstudie om het examen te halen.
* PRINCE2 Agile: Vereist training en het behalen van een examen.

Zowel IIABC als Scrum.org verzorgen andere certificaten om je Scrum kennis en expertise uit te breiden (bijv.: certificering voor Scrum Master, ontwikkelaars en coaches).

Agile en Scrum Certificering via IIABC