Wat is de rol van de Product Owner tijdens de Retrospective?

De Retrospective is de laatste officiële meeting van de Sprint, waarin het Scrum Team de samenwerking, teamdynamiek en het proces evalueert. De Retrospective heeft ten doel het team beter te laten samenwerken, als een effectief team dat gezamenlijk doelen bereikt. Tijdens deze meeting zijn alle individuen gelijk – iedereen fungeert als gelijkwaardig Scrum Teamlid. Dit betekent dat iedereen zijn feedback, inzichten en oplossingen geeft om vervolgens een gemeenschappelijk actieplan te bedenken. Actiepunten komen in de vorm van items of User Stories op de Product Backlog te staan. Ook kan de Definition of Done worden aangepast.

PProduct Owner Sprint Retrospective