Oefen examen

examentraining

Agile Scrum Group Examentrainingwe hebben een beproefde examentraining (€30 incl. BTW) ontwikkeld met diverse oefenexamens. De oefenexamens bevatten 300+ oefenvragen en tips voor mensen die in één keer willen slagen voor hun Product Owner certificering. De vragen zijn bedacht door professionele Product Owners met zowel een PSPO I als een PSPO II certificaat. Per vraag verstrekken we uitgebreide uitleg over waarom bepaalde antwoorden goed of fout zijn.

Enkele losse vragen om te oefenen

Wil je alvast eens oefenen met vragen die worden gesteld in een officieel Product Owner examen (PSPO 1) van Scrum.org? Let op, een officieel Scrum.org examen is altijd in het Engels. Onderstaande vragen zijn vertaald vanuit het Engels, de link naar de antwoorden staat onderaan.

1. Welke twee dingen helpen de Product Owner de meeste waarde te kunnen leveren? (kies de beste twee antwoorden)

A) Waarde bepalen voor individuele Product Backlog Items door middel van Value Poker

B) Valideren van aannames over de waarde van het product door frequent te releasen

C) Een formule bedenken voor een objectieve waardeberekening

D) De volgorde van de items op de Product Backlog

 

2. De bevoegdheid van de Product Owner om de Product Backlog te wijzigen en bij te werken is onbeperkt, deze wordt alleen beperkt door: (kies het beste antwoord)

A) Besluiten van de programmamanager.

B) Besluiten van de CFO, de CEO of de raad van bestuur.

C) Technisch en architecturaal werk dat eerst moet worden gedaan.

D) Werk waarvoor belemmeringen bestaan ​​die de Scrum Master nog moet oplossen.

E) Wijzigingen met grote impact die niet zijn goedgekeurd in het wijzigingsverzoek.

F) Niets. De hele organisatie moet de beslissingen van een Product Owner respecteren.

 

3. Waar of niet waar: de Sprint Review is het enige moment waarop rekening wordt gehouden met feedback van stakeholders.

A) Waar

B) Niet waar

 

4. De Product Owner is verplicht om de voortgang van de Product Backlog te volgen en te delen met behulp van welke methode?(kies het beste antwoord)

A) Een Product of Release Burndown

B) Een waarde Burndown

C) Een Gantt-chart

D) Elke methode gebaseerd op informatie met betrekking tot de voltooide en aankomende werkzaamheden

E) Een Sprint Review acceptatierapport

 

5. Waar is de Product Owner verantwoordelijk voor in Scrum?(kies het beste antwoord)

A) Het schrijven van de User Stories zodat deze begrijpelijk zijn voor stakeholders

B) De Product Backlog zo managen dat die de waarde maximaliseert en de behoeften van de stakeholders vertegenwoordigt

C) Bij de Sprint Planning beschrijven van het Increment en zorgen dat de Ontwikkelaars deze aan het einde van de Sprint opleveren

D) De items op de Product Backlog refinen totdat de items klaar zijn om te worden overgedragen aan de Ontwikkelaars

 

6. Waar of niet waar: een Product Owner is hetzelfde als een traditionele projectmanager?

A) Waar

B) Niet waar

 

7. Een Product Owner kan de start van een nieuwe Sprint uitstellen om de volgende reden: (kies het beste antwoord)

A) De QA-afdeling heeft meer tijd nodig om het vorige Increment te testen.

B) Er is geen acceptabele reden. Een nieuwe Sprint begint onmiddellijk na het afronden van de vorige Sprint.

C) Er staan niet genoeg items op de Product Backlog.

D) De Product Owner heeft geen Sprint doel geïdentificeerd.

E) De stakeholders zijn niet blij met de waarde die de vorige Sprint heeft opgeleverd.

 

8. Welke twee zinnen beschrijven het best de relatie tussen de Product Owner en de Ontwikkelaars?(kies de beste twee antwoorden)

A) Ze werken veel samen, zodat de Product Owner weloverwogen beslissingen kan nemen in het balanceren van inspanning en waarde van Product Backlog Items.

B) Ze werken alleen samen tijdens de Sprint Planning en de Sprint Review.

C) Ze moeten zoveel mogelijk uit elkaar werken om de zorgen van business en IT gescheiden te houden.

D) Ze werken veelvuldig samen, zodat de Ontwikkelaars waarde kunnen leveren, rekening houdend met de wensen van eindgebruikers en stakeholders.

E) De Product Owner moet fulltime bij de Ontwikkelaars zijn om een ​​diep inzicht te krijgen in de gebruikte technologie.

 

9. De Product Owner beheert de Product Backlog. Wie is verantwoordelijk voor het inschatten van de inspanning die nodig is om de Product Backlog Items te voltooien?(kies het beste antwoord)

A) De Product Owner. De Product Owner is verplicht zich te committeren aan de levering aan de gebruikers en de stakeholders.

B) De Ontwikkelaars. Als collectief hebben ze een volledig overzicht van het werk dat nodig is om items op de Product Backlog om te zetten in een waardevol product.

C) De PMO. Ze kennen de hele geschiedenis van geleverde projecten, dit stelt de IT-afdeling in staat om leveringsverplichtingen aan te gaan.

 

10. Hoe belangrijk is het voor een Product Owner dat de Product Backlog Items met punten zijn ingeschat? (kies het beste antwoord)

A) Het gebruik van punten is de ultieme manier voor een Product Owner om de waarde te voorspellen die het product zal leveren.

B) Het berekenen van punten is een benadering die in strijd is met het empirisme van Scrum en is daarom niet acceptabel.

C) Het is een ‘best practice’, waarbij rekening gehouden moet worden met het feit dat de beste maatstaf van waarde ligt in de acceptatie van het product door gebruikers en stakeholders.

 

11. Welke twee dingen moeten worden gedaan als de Product Owner niet beschikbaar is? (kies de beste twee antwoorden)

A) Er moet een Product Owner-team zijn zodat een ander persoon de rol van Product Owner kan overnemen.

B) Als de Product Owner gedurende lange tijd afwezig is, moet een nieuwe Product Owner worden aangesteld. Zonder Product Owner ben je niet bezig met Scrum.

C) Binnen de Sprint nemen de Ontwikkelaars de best mogelijke beslissingen die nodig zijn om het Sprint doel te bereiken, waarbij er nieuwe afstemming plaatsvindt met de de Product Owner zodra deze weer beschikbaar is.

D) De ontwikkeling van functionele vereisten stopt totdat de Product Owner weer beschikbaar is

 

12. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om Sprint Planning te kunnen starten? (kies het beste antwoord)

A) Een volledig verfijnde Product Backlog

B) Formele budgetgoedkeuring om nog een Sprint uit te voeren

C) Een duidelijk en niet-onderhandelbaar Sprint doel

D) Een duidelijke doelstelling voor de Sprint waar het hele team overeenstemming over heeft bereikt

E) Genoeg ‘sprint klare’ Product Backlog om de Sprint te kunnen vullen

F) Er zijn geen voorwaarden

 

13. Waar of niet waar: een eerste sprint kan beginnen voordat de Product Owner een complete Product Backlog heeft opgesteld.

A) Waar

B) Niet waar

 

14. Leren verandert in ‘gevalideerd leren’ wanneer aannames en doelen kunnen worden beoordeeld aan de hand van resultaten. Wat is een belangrijke manier voor een Product Owner om gevalideerd leren toe te passen? (kies het beste antwoord)

A) Release het product in de markt zodat de aannames aan de werkelijkheid kunnen worden getoetst.

B) Stel een duidelijk Sprint doel vast met betrekking tot de Product Backlog Items die tijdens Sprint Planning worden geselecteerd om meer te weten te komen over de productiviteit van de Ontwikkelaars.

C) Tijdens de Sprint Review bepalen de stakeholders of de verwachte functionaliteit is geleverd.

 

15. Wat zijn twee typische activiteiten voor een Product Owner tijdens een Sprint? (kies de beste twee antwoorden)

A) Dagelijks bijwerken van de Sprint Backlog.

B) Samen werken met stakeholders om feedback te krijgen en de Product Backlog Items te bespreken.

C) Samen met de Ontwikkelaars refinen van de Product Backlog.

D) Maken van een financiële rapportage met betrekking tot de door de Ontwikkelaars gerapporteerde uren.

E) Elke Daily Scrum bijwonen om functionele vragen van de Ontwikkelaars te beantwoorden.

De antwoorden en uitleg vind je hier.