Oefen examen antwoorden

Hieronder de antwoorden op deze 15 oefenvragen uit het officiële Scrum.org Scrum master examen (PSPO 1):

 

1. B & D

Valideren van aannames over de waarde van het product door frequent te releasen

De volgorde van de items op de Product Backlog

2. F

Niets. De hele organisatie moet de beslissingen van een Product Owner respecteren.

3. Niet waar
Een Product Owner werkt actief en regelmatig samen met stakeholders. Om de verstoring van de ontwikkelingsvoortgang te beperken en de focus hoog te houden, spelen de stakeholders echter alleen een formele rol tijdens de Sprint Review.

4. D
Elke methode gebaseerd op informatie met betrekking tot de voltooide en aankomende werkzaamheden.

5. B
De Product Backlog zo managen dat die de waarde maximaliseert en de behoeften van de stakeholders vertegenwoordigt.

6. Niet waar
Een traditionele projectmanager is verantwoordelijk voor alle aspecten van een project; kosten, middelen, uitvoering, release, planning, capaciteit etc.. Scrum is een raamwerk voor complexe productontwikkeling, ongeacht of het werk in projecten is georganiseerd. De Product Owner is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het product en het uitgevoerde werk, een verantwoordelijkheid die wordt aangevuld door de specifieke verantwoordelijkheden van de Ontwikkelaars en de Scrum Master.

7. B
Er is geen acceptabele reden. Een nieuwe Sprint begint onmiddellijk na het afronden van de vorige Sprint.

8. A & D

Ze werken veel samen, zodat de Product Owner weloverwogen beslissingen kan nemen in het balanceren van inspanning en waarde van Product Backlog Items.

Ze werken veelvuldig samen, zodat de Ontwikkelaars waarde kunnen leveren, rekening houdend met de wensen van eindgebruikers en stakeholders.

9. B
De Ontwikkelaars. Als collectief hebben ze een volledig overzicht van het werk dat nodig is om items op de Product Backlog om te zetten in een waardevol product.

10. C
Het is een ‘best practice’, waarbij rekening gehouden moet worden met het feit dat de beste maatstaf van waarde ligt in de acceptatie van het product door gebruikers en stakeholders.

11. B & C 

Als de Product Owner gedurende lange tijd afwezig is, moet een nieuwe Product Owner worden aangesteld. Zonder Product Owner ben je niet bezig met Scrum.  

Binnen de Sprint nemen de Ontwikkelaars de best mogelijke beslissingen die nodig zijn om het Sprint doel te bereiken, waarbij er nieuwe afstemming plaatsvindt met de de Product Owner zodra deze weer beschikbaar is.

12. F

Er zijn geen voorwaarden.

13. Waar

Een eerste Sprint vereist niet meer dan een Product Owner, een Scrum Master en Ontwikkelaars en voldoende items om in een Sprint te voltooien.

14. A

Release het product in de markt zodat de aannames aan de werkelijkheid kunnen worden getoetst.

15. B & C

Samen werken met stakeholders om feedback te krijgen en de Product Backlog Items te bespreken.

Samen met de Ontwikkelaars refinen van de Product Backlog.

Bij een officieel Scrum.org Product Owner examen mag je maximaal 15% van de vragen fout hebben.